Shrnutí tří důležitých akcí Judo SK Spartak Hulín

1. Turnaj přípravek

Dne 16. června 2024 se judisté z Judo SK Spartak Hulín zúčastnili Turnaje přípravek v Prostějově, který pořádal Judo klub Olomouc. Na této soutěži klub dosáhl významných úspěchů. Adriana Valková získala zlatou medaili v kategorii U10 a Viktorie Skopalová vybojovala zlato v kategorii U12. Dan Kupsa, bohužel, v kategorii U12 nedosáhl na umístění. V kategorii U14 byl také přihlášen Lukáš Novotný, který se však z osobních důvodů soutěže nezúčastnil.

2. Rozloučení před prázdninami

Dne 20. června 2024 se konalo tradiční rozloučení před prázdninami, kde se členové Judo SK Spartak Hulín setkali s rodinami a příznivci při společném opekání špekáčků. Akce byla hojně navštívena a atmosféra byla velmi příjemná. Velký dík patří panu Houšťovi ze společnosti HP kámen s.r.o., který zajistil a daroval točenou limonádu, což přispělo k celkové pohodě a radosti účastníků.

3. Den otevřených dveří

Následující den, 21. června 2024, se uskutečnil Den otevřených dveří Judo SK Spartak Hulín. Akce byla součástí oslav 800 let od první písemné zmínky o městě Hulín a přilákala velké množství návštěvníků. Přítomni byli také významní hosté, včetně starosty města Hulína, Ing. Bc. Jaromíra Žůrka, MBA. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si novou tělocvičnu, seznámit se s trenéry a sledovat ukázkové tréninky našich talentovaných judistů. Akce byla velmi úspěšná a přispěla k propagaci juda v našem městě.

Přání na prázdniny

Všem judistům a příznivcům hulínského juda přejeme krásné prázdniny, plné odpočinku a načerpání nových sil. Těšíme se na vás v září, kdy se opět setkáme na tatami v tělocvičně. V září bude také probíhat tradiční nábor nových členů, takže neváhejte a přiveďte své přátele a rodinné příslušníky, aby se stali součástí naší judistické rodiny.

S pozdravem,
Tým Judo SK Spartak Hulín